Bags of Loves användarvillkor

Introduktion

Denna webbsida drivs av Contrado Imaging Ltd (Bags of Love är ett registrerat företagsnamn och inkluderar "vi" och "oss" eller Contrado. 

Namn & Registrerat företag:

CONTRADO IMAGING LTD.

c/o Sloane & Co
36-38 Westbourne Grove
Newton Road
London W2 5SH
UK


Detta är inte vår handelsadress utan vårt registrerade kontor. För att se vår handelsadress gå till sidan "Kontakta oss"

Företagsnummer: 04666562

VAT-nummer GB:  809656889

Denna webbplats ger tillgång till ett antal olika tjänster som kan användas i enlighet med dessa villkor. Tjänsterna inkluderar:

möjligheten att ladda upp foton till webbplatsen eller bifoga foton via e-post så att vi kan behandla dem åt dig;

möjligheten att beställa produkter av foton som har laddats upp till webbplatsen eller skickats via e-post till oss;

Dessa villkor reglerar förhållandet mellan dig och oss. Webbplatsen (och de tjänster som tillhandahålls via webbplatsen) kan endast användas om du godkänner dessa villkor. Du kan endast använda webbplatsen i enlighet med dessa villkor. 

Endast personer över 18 år kan använda webbsidan eller de tjänster som erbjuds genom webbplatsen. 

Vi kan ändra dessa villkor när som helst. Vi kommer att publicera de ändrade villkoren på webbplatsen så vänligen notera att villkoren kan ändras. Vi kräver att du läser igenom dessa ändringar när du använder eller återvänder till denna webbplats. Dessa ändrade villkor kommer att träda i kraft så snart de publiceras på webbplatsen och användning av webbplatsen (eller någon av tjänsterna som tillhandahålls) efter denna tidpunkt kommer att omfattas av de ändrade villkoren. 

Obs: Villkor och regler för försäljning behandlas vid inköpsstadiet. Antigen vid köpstadiet på nätet eller via våra beställningsformulär. Vänligen läs igenom villkoren vid beställningstillfället. Vid beställning över telefon (om du av någon anledning inte kan använda den webbaserade köpfunktionen eller beställningsblanketter) kommer vi att göra dig uppmärksam på de regler och villkor som gäller. Din tillhandahållning av betalning visar att villkoren accepteras av dig köparen. 

Som guide finner du följande som VILLKOR FÖR ORDER: 

Du bekräftar till 'Contrado Imaging Ltd' [säljaren] att du äger eller har tillåtelse att använda bild[erna]. Vi beklagar att vi ej gör återbetalningar. Vid tillverkningsfel kommer detta att ersättas. Du accepterar att en bild kan tappa viss definition när de förstoras och att en viss färgvariation kan förekomma i den färdiga produkten. Vid den osannolika händelsen att något sorts problem skulle förekomma med produkt på kvitto måste detta komma till vår kännedom inom 14 dagar.

Bildbeskärning och redigering av bild: du accepterar att vi kan komma att behöva beskära eller redigera bilderna för att de ska passa och för att uppnå bästa resultat. Vid önskemål för redigering ange detta i 'Anteckningar'. Röda ögon, hudutjämning, borttagning av datum, färg till svartvitt är gratis och på vårt gottfinnande. Contrado är inte skyldig att göra dessa ändringar och gör dessa helt utan ansvar för att uppnå bästa resultat. Tack. 

Obs - Alla produktstorlekar är relativt korrekta men eftersom vi tillverkar alla produkter för hand en efter en så kan det finnas vissa marginella storleksskillnader i slutprodukten än storleken angiven på webbplatsen. Ibland kan vi komma att behöva ersätta vissa material och ändra produktdesign för att tillgodose produktionen i sammanband av bristande tillgång av visst material.

Obs - Alla reklambilder av våra produkter är bara en uppfattning av produkten. Vi garanterar inte att slutprodukten kommer att se ut exakt enligt bilderna på webbplatsen. Ofta sker förbättringar av våra produkter som inte syns i reklambilder och de kan finnas tillfällen då en viss komponent inte är tillgänglig. Vilket medför en annan variant av den produkten. 

Obs - Leveranstider anges i god tro. Överallt där tid nämns, tjänar det som en guide över tidslinjer och vi kan inte garantera att en produkt kommer att levereras till dig ett speciellt datum. Vi kommer att göra vårt yttersta för att möta dessa tidslinjer men vi kan inte garantera det. Över 98% av alla våra produkter levereras inom våra noterade tidslinjer. 

Bilder 

Du kan ladda upp bilder direkt till webbplatsen eller e-posta dem till oss för uppladdning till webbplatsen och förvar. Bilder uppladdade till webbplatsen eller e-postade till oss föredras i JPEG format (.jpg), även om vi accepterar och arbetar med andra filformat. 

Bilder uppladdade av dig eller uppladdade av oss för din räkning som sedan förvandlas till en färdig produkt (med förbehåll till begränsningar i dessa villkor) kan göras synliga för andra kunder i vårt galleri. Du har möjligheten att godkänna eller neka detta alternativ vid beställning. 


Tillåtet

Du har tillgång till alla delar av webbplatsen som inte är lösenordsskyddade. Tillgång till vissa delar av webbplatsen är endast tillgängliga om du har ett giltigt lösenord. Du kan inte besöka dessa delar av webbplatsen utan ett giltigt lösenord. 

Du får skriva ut en kopia per besök av en enskild sida eller en del av en sida (annan än dina egna bilder) av webbplatsen för din egna personliga användning. Förutsatt att du har rätt att göra det kan du skriva ut obegränsat antal kopior av dina egna bilder som du önskar. I båda fallen, är det inte tillåtet att göra några av sakerna som anges i "förbjudet, nedan. 


Förbjudet 

Det är inte tillåtet att kopiera (genom utskrift på papper, lagring på disk eller på något annat sätt) distribuera (inkluderat distribuera kopior), ändra eller manipulera något material på webbplatsen förutom det som anges i "tillåtet".

Det är inte tillåtet att använda webbplatsen (eller kopiera eller använda något material från webbplatsen) för något kommersiellt syfte än en affärstransaktion med Contrado. 

Det är inte tillåtet att avlägsna någon upphovsrätt, varumärke eller andra immateriella rättigheter som finns i det ursprungliga materialet från något material som kopierats eller skrivits ut från webbplatsen.  

Du måste förvara ditt lösenord säkert vid alla tidpunkter. Du kommer att hållas ansvarig för skador som orsakas av obehörig åtkomst till följd av din underlåtenhet att förvara ditt lösenord säkert. 

Det är inte tillåtet att ladda upp, e-posta oss eller beställa produkter som innehåller bilder eller material som innehåller:

pornografi eller obscent material;

rasistiskt material;

material som sannolikt kommer väcka hat mot någon person eller folkgrupp; 

hädiskt material;

nedsättande eller på annat vis ifrågasatt material;

bilder av kriminella handlingar;

material som bryter mot upphovsrätten, varumärken eller andra immateriella rättigheter för tredje part; 

material som bryter mot gällande lagar och lagstiftning; 

Vi kan kontakta brottsbekämpande myndigheter om vi tror att något olagligt skett eller sker i sammanband med användning av webbplatsen (inkluderat uppladdning eller bifogade av bilder i e-post någon av ovanstående nämnda restriktioner). Vi kan bifoga kopior på relevanta bilder och material till myndigheterna och i detta sammanhang ge dem tillgång till alla personuppgifter som innehas av oss. 

Vi kan utan förvarning och på eget gottfinnande radera eller ta bort bilder som har laddats upp, bifogats via e-post eller skickats in för utskrift i strid mot ovan nämnda villkor.

Vi kan vägra att tillhandahålla ytterligare tjänster till någon som bryter mot dessa villkor. 

Du samtycker till att hålla våra tjänstemän och anställda skadelösa och ersätta dem för alla anspråk, rättsprocesser, förfaranden, tvister, krav, ansvar, skador, förluster, kostnader och utgifter till följd av:

någon användning av dig eller dina gäster i strid mot dessa villkor, varje påstående att uppladdningen eller e-postandet av några bilder för din räkning är ett intrång i någon annans upphovsrätt, varumärke eller andra immateriella rättigheter;

något påstående att tillverkan, tryck eller annan kontakt med oss i sammanband med dessa villkor av några bilder uppladdade eller bifogade via e-post av dig eller för din räkning är ett intrång i någon annans upphovsrätt, varumärke eller andra immateriella rättigheter. 

Rättigheter

Du behåller alla immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt till de bilderna som du har laddat upp till webbplatsen eller skickat via e-post till oss. 

Vi kan radera, ta bort eller vägra att visa något på eget gottfinnande. 

Vi kan visa, modifiera, skriva ut, överföra eller distribuera eller radera någon av de bilder som du laddar upp eller bifogar via e-post, under förutsättningen att det är nödvändigt för oss att kunna tillhandahålla någon av de tjänster som erbjuds av oss eller som på något sätt tillåts i dessa villkor. 

Det är ett villkor för att låta dig använda webbplatsen eller andra tjänster som erbjuds genom den att du har rättigheten att kopiera, ladda upp eller på annat sätt behandla bilder i relation till webbplatsen och på så sätt låta oss behandla bilderna i enlighet med dessa villkor. Det är inte tillåtet att ladda upp eller e-posta oss vid förfrågningar att skriva ut eller på något sätt behandla material om du inte har rätt att göra det. Till exempel kan du inte ta bilder från en annan webbplats eller publikation och göra något med dem om du inte har tillstånd av ägaren. 

Drift av webbplatsen 

Vi kan när som helst ändra formatet och innehållet av webbplatsen (eller några produkter eller tjänster som tillhandahålls av denna webbplats).

Vi kan säga upp eller avbryta driften av webbplatsen (eller säga upp eller avbryta tillhandahållet av produkter eller tjänster som erbjuds av denna webbplats) i underhållsarbete eller i syfte för att uppdatera innehållet av någon anledning. Vi kan göra detta när som helst och utan förvarning. 

Vi uppmanar dig att alltid säkerhetskopiera allt material som lämnas till oss. Framför allt är det upp till dig att hålla säkerhetskopior av bilder som du laddat upp eller e-postat till oss. Vi kommer inte vara ansvarig för att hålla säkerhetskopior eller vid förlust av, radering eller korruption av några av bilderna eller något annat material. 


Skydd av personuppgifter

Personuppgifter som lämnas till oss via denna webbplats kommer endast att användas i enlighet med vår integritetspolicy. Läs igenom denna noggrant innan du fortsätter. Genom att ge dina personuppgifter till oss samtycker du till användning i enlighet med vår integritetspolicy. 

Tjänster och produkter

När du har beställt varor eller tjänster via denna webbplats (inklusive beställning av någon produkt eller tjänster), kommer beställningen inte anses ha accepterats tills du får en bekräftelse från oss att så är fallet. Denna bekräftelse kan ske genom e-post eller post.

Beslutet om att acceptera någon beställning från dig är på eget gottfinnande och vi är inte skyldig att göra det.

Vi kan på eget gottfinnande, återbetala hela eller en del av betalningen för den berörda beställningen men förbehåller oss rätten att ta betalt i sin helhet om produkterna har sänts. Leverans till någonstans utanför EU kan leda till tullavgifter som ligger utanför vår kontroll och grundar sig på tull lagstiftningen i ett mottagande land. Vi är inte skyldiga att ersätta sådana kostnader om de skulle uppstå och de kommer att bli en fråga för mottagaren.

För att behålla kontinuiteten av tjänsterna förbehåller vi oss rätten att använda alternativa material i vår produktion, mot dem som anges på webbplatsen. 

Kampanjkoder kan publiceras från tid till tid som en del av en pågående kampanj. Kampanjkoder kan ge en vara gratis eller rabatt på en del av en beställning. Kampanjkoder kan endast användas för online-beställningar som görs via denna webbplats. Högst en kampanjkod kan anges per beställning. Om inget annat anges, kommer porto och förpackningskostnader tillkomma för beställningar som omfattas av en kampanjkod. Ytterligare villkor kan gälla och i det fallet kommer det att publiceras med den aktuella kampanjkoden.

Vi kommer att göra vårt yttersta för att svara tidsenligt på all korrespondens. Sådana svar kan ske via e-post eller per post. 


Uppsägning

Vi kan säga upp din beställning utan förvarning på eget gottfinnande. 

När din beställning är avslutad kommer dina bilder att raderas från våra system. Vi kommer att återbetala pengar under sådana omständigheter.

Frågor eller klagomål

Klagomål eller krav måste anmälas till oss inom 14 dagar efter mottagandet av varor, eller i fråga av icke-leverans, inom en rimlig tid från det att varorna förväntas anlända. Se vår returpolicy.

Vid frågor eller klagomål, vänligen kontakta oss.

Tillämplig lag och domsrätt

Dessa villkor (och tillhandahållande av varor och tjänster av oss) regleras och tolkas i enlighet med engelsk lag. I händelse av eventuella tvister som uppstår i sammanband med dessa villkor i sammanband med tillhandahållande av varor eller tjänster av oss kommer engelska domstolen ha all exklusiv juristreduktion över sådan tvist.