Personliga presenter till lärare

Våra lärare är en stor del av våra liv; de lär oss så mycket av det som vi kan nu. När det är dags för din...

Mer information

Skolavslutning

Mot slutet av terminen så är det inte helt ovanligt att elever ger sin lärare en present. Speciellt om din lärare hjälpt dig extra med någonting under skolåret, som till exempel hjälpt dig med ett svårt ämne, hjälpt dig välja inriktning på dina studier, problem med klasskamrater eller vad det än kan vara. Visa din tacksamhet med en personlig present.

Examen

Att bli klar med en termin är en sak, men att bli klar med din tid vid den skolan är något helt annat, eller kanske bli helt klar med studierna. När du blir klar med en termin, lär du se din favoritlärare i korridorerna nästa år, men när du lämnar skolan för gott så vet du aldrig om du kommer se dem igen. Skicka en personlig tackpresent till din lärare innan du vänder din uppmärksamhet till val av universitetskurs eller karriär.