Tjänstevillkor och användarvillkor

Vi finns här för dig och vi försöker göra vårt yttersta för att hjälpa när vi arbetar med dig. Vi försäkrar dig om att vi alltid gör vårt bästa och att om någonting blir fel så kommer vi att göra allt vi kan för att åtgärda det. Vi älskar nöjda kunder så låt oss hålla kontakten så att allting flyter på som det ska.

 

Företagsinformation:

Namn & registrerat kontor:
Contrado Imaging Ltd. c/o Sloane & Co,
36-38 Westbourne Grove, Newton Road,
London, W2 5SH, UK

 

Företagsadress:

Contrado Imaging Ltd
Unit 6, Space Business Park,
Abbey Road, Park Royal,
London, NW10 7SU, UK

Organisationsnummer 04666562 Momsregistreringsnummer GB 809656889

 
Den här hemsidan drivs av Contrado Imaging Ltd (“vi” eller “oss” eller Contrado). Följande regler och villkor (“Avtalet”) styr all användning av denna webbplats (“Hemsidan”) och de tjänster som finns tillgängliga på hemsidan (tillsammans med hemsidan, “Tjänsten”). Tjänsten som erbjuds görs så beroende på ditt (“Användarens”) godkännande av alla regler och villkor som står nämnda här, utan några undantag eller modifieringar, och alla andra regler för användning, policier och procedurer som kan komma att publiceras av Contrado på Hemsidan – inklusive och inte begränsat till Leverans, Returpolicy, Integritetspolicy med flera. Använd inte denna Hemsida om du inte godkänner detta Avtal. Du måste ta tid för att läsa igenom och förstå dessa Villkor innan du använder Contrados tjänster. Genom att du registrerar dig hos Contrado Imaging Ltd så godkänner du att du inträder i ett kontrakt med oss under dessa Villkor. Folk som registrerar sig hos Contrado Imaging Ltd upprättar ett “Konto” och blir “Användare”. Företagskonton anses vara “affärsverksamhet” och inte som “konsumenter”. Besökare hos Contrado Imaging Ltd som inte blir Användare, men som ändå använder Hemsidan och/eller laddar ner Appen bekräftar att de är bundna av dessa Villkor var gång de nyttjar Contrado Imaging Ltd. Notera att ändringar kan komma att göras till dessa Villkor, som nämns i Klausul 1 nedan.


Hemsidan erbjuder tillgång till ett flertal tjänster som kan användas i enlighet med dessa villkor. Dessa tjänster inkluderar men är inte begränsade till:

●     Möjligheten att ladda upp digitala designer eller bilder på hemsidan eller att mejla dessa till oss så att vi kan använda dem å dina vägnar;
●     Möjligheten att beställa produkter av bilder som förts över eller laddats upp på Contrados hemsida.


Dessa villkor eller Användaravtal styr förhållandet mellan dig och oss. Denna hemsida (och de tjänster som erbjuds genom denna) kan endast användas om du godkänner dessa villkor. Du får endast använda hemsidan i enlighet med dessa villkor. Endast personer som är arton år eller äldre får godkänna dessa villkor och använda hemsidan eller de tjänster som erbjuds genom denna.


1. Modifiering

Vi kan komma att göra ändringar på dessa villkor när som helst. Contrado Imaging Ltd förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar angående Avtalet, avgifter, kostnader, villkor eller något innehåll på sidan. Användaren ska hållas ansvarig för att gå över och göra sig bekant med sådana förändringar. Nyttjande av Tjänsten av Användaren utgör Användarens godkännande av de ändrade villkoren. De ändrade villkoren träder i kraft i samma stund som de läggs ut på hemsidan. Nyttjande av hemsidan eller andra tjänster som erbjuds genom denna efter denna tidpunkt kommer lyda under de nya villkoren. Ditt tillhandahållande av någon betalningsinformation bekräftar att du, kunden, godkänt villkoren.

2. Beställningsvillkor

Contrado Imaging Ltd låter dig få tillgång till dina bilder genom ditt Konto. Dock bör det noteras att:


○     Designer, Bilder och Innehåll

■     Du får lämna in, föra över eller ladda upp digitala designer, bilder, data, text, fotografier, grafik, meddelanden, eller annat material (“Innehållet”) på hemsidan och behålla en kopia med licens för Contrado att arbeta med den.
■     Du bekräftar till Contrado att du äger eller har tillåtelse att använda innehållet.
■     Du behåller all upphovsrätt, inklusive copyright, till det innehåll du laddat upp på hemsidan eller skickat till oss. Vi kan radera, avlägsna eller vägra att visa upp innehåll efter eget gottfinnande.
■     Bilder som laddats upp av dig eller av oss å dina vägnar omvandlas sedan till en skräddarsydd produkt som kan (i enlighet med de begränsningar som nämns i dessa villkor) bli tillgänglig för andra användare att se om du väljer att låta oss visa upp den i vårt galleri.
■     Vi kan komma att visa upp, modifiera, trycka, sända, dela eller radera vilken bild som helst som du har laddat upp eller mejlat till oss, förutsatt att detta är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla någon av de tjänster som erbjuds av oss via hemsidan eller på annat vis som tillåts av dessa villkor.
■     Under processen för att lagra dina bilder så förbehåller vi oss rätten att använda diverse tekniker för att göra allmänt godtagna förbättringar på bildens kvalitet såsom: borttagning av “röda ögon”, justeringar och förbättringar av ljusstyrka och förbättringar av detaljer.
■     Du godkänner att en design (förutom vektor) eller ett fotografi kan komma att tappa något i sin upplösning då den förstoras upp och att färgvariation kan uppstå på den färdiga produkten.
■     Vi råder dig att spara kopior av allt innehåll som du tillhandahåller oss. Det är upp till dig att ha säkerhetskopior av innehåll som du laddar upp eller skickar till oss. Vi kommer inte hållas ansvariga för att hålla säkerhetskopior eller för förlust, radering eller korruption av något innehåll.
■     Vi kan, efter eget gottfinnande och utan förvarning, komma att radera eller avlägsna allt innehåll som laddats upp eller skickats till oss för att tryckas om det skett i brott mot dessa villkor. Vi kan välja att vägra att tillhandahålla våra tjänster till någon som har brutit mot dessa villkor. Du kommer hålla oss och våra agenter och anställda skadeslösa i fall av ett rättsligt mål angående skadestånd, ansvar, kostnader och utgifter som uppstått av: all användning av dig eller dina gäster på denna hemsida som skett i brott mot dessa villkor, alla anspråk angående upphovsrätt eller kränkning av tredje parts varumärken via material som du laddat upp eller skickat till oss och alla anspråk att behandlingen, tryck av, eller annan verksamhet av oss, i enlighet med dessa villkor, av alla bilder som laddats upp eller skickats till oss av dig eller å dina vägnar på något vis kränker tredje parts upphovsrätt eller varumärke eller andra immateriella äganderätter.
■     Det är ett villkor för att låta dig använda hemsidan och alla tjänster som erbjuds genom denna, att du har rätt att kopiera, ladda upp eller på annat vis behandla innehållet i förhållande med hemsidan och låta oss behandla och på andra vis hantera innehållet i enlighet med dessa villkor. Du får inte ladda upp, skicka, be om att få tryckt, eller på annat vis hantera materialet i förhållande med hemsidan utan att du har rättighet att göra detta och låter oss använda detta innehåll eller annat material i enlighet med dessa villkor. Till exempel så får du inte ta innehåll från en annan hemsida eller tidning och göra någonting med det såvida du inte har tillåtelse från dess ägare.
■     Du får inte ladda upp eller skicka innehåll till oss som innehåller pornografiskt, oscent, oanständigt eller stötande material, material som främjar diskriminering av ras, kön, religion, nationalitet, handikapp, sexuell läggning, ålder, eller material som kan framkalla hat eller våld mot någon person eller grupp, hädiskt material, ärekränkande eller annat brottsligt material, bilder av brottslig handling, material som använder eller vars användande innefattar brott mot tredje parts upphovsrätt, kränkning av dennes varumärke eller immateriell äganderätt, material som strider mot någon tillämplig lag eller lagstiftning. Vi kan efter eget gottfinnande kontakta brottsbekämpande organ om vi misstänker att någonting olagligt har inträffat eller pågår i relation till hemsidan (inklusive uppladdningen eller mejlandet av alla bilder som bryter mot ovanstående begränsningar). Vi kan komma att tillhandahålla kopior av allt relevant innehåll eller material till dessa brottsbekämpande organ och kan även komma att tillhandahålla till dessa all personlig information som vi har.
■     Du ska säkerställa att ditt innehåll inte inkräktar på någons integritet eller dataskyddsrättigheter; i synnerhet måste du försäkra dig om att du har rätt att avbilda alla personer som syns i en bild som du laddat upp till Hemsidan och användningen av bilden därefter; låtsas vara någon annan eller representera Användaren på felaktigt sätt; inklusive allt material som innehåller personlig och identifierande information såsom deras namn, adress, telefonnummer, eller e-postadress, utan deras i text givna tillåtelse; trakassera, göra upprörd, skämma ut, skrämma upp eller irritera någon person.
■     Trots att vi förbjuder uppladdning av bilder och annat användarinnehåll som kränker våra regler för innehåll så kan vi inte kontrollera och övervaka eller granska användningen av vår hemsida. Vi kan utan förvarning radera alla bilder eller annat användarinnehåll som verkar strida mot våra regler för innehåll eller förhindra ytterligare användning av tjänsterna av användaren (inklusive köp av produkter) som inkluderar sådana bilder eller innehåll.


○     Bekräftelse av beställning

■     Du bär ansvar för att se till att all information som anges vid betalning är korrekt och komplett så att vi kan tillhandahålla den Tjänst du behöver. Denna information inkluderar men är inte begränsad till: namn, adress, telefonnummer, mobilnummer, e-postadress, betalningsinformation, produktens storlek och specifikationer och allt uppladdat innehåll.
■     När du har lagt en order för gods eller tjänster via denna hemsida genom Tjänsten, så kommer ordern inte att behandlas som godtagen förrän du mottagit en bekräftelse från oss att detta är fallet. Denna bekräftelse sker via e-post eller vanlig post.
■     Beslutet om huruvida vi ska acceptera någon order från dig är taget helt efter vårt eget gottfinnande och vi är inte förpliktade att göra det.
■     Kan kan, efter eget gottfinnande, komma att återbetala hela eller en del av betalningen som gjorts angående ordern ifråga men förbehåller oss rätten att ta fullt betalt, som om produkterna redan skickats ut.

○     Priser och rabatter

■     Vi sätter priser och visar dessa priser på hemsidan. Leveranskostnader visas separat. Kan kan ibland ändra våra priser efter eget gottfinnande och dessa ändringar kommer synas på hemsidan.
■     Alla ändringar på din beställning kan medföra extra avgifter och vi kommer kontakta dig via e-post eller telefon för att avtala betalning.
■     Kampanjkoder kan läggas upp på hemsidan då och då som en del av en kampanj. Dessa koder kan ge dig en gratis produkt eller en rabatt på en beställning.
■     Kampanjkoder kan användas endast vid beställningar som läggs via denna hemsida. Högst en kampanjkod kan användas per beställning. Om inget annat anges så kommer porto och förpackningsavgift fortfarande gälla för alla beställningar som görs med en kampanjkod. Ytterligare villkor kan komma att gälla, och om så är fallet kommer detta att stå på hemsidan i anknytning till kampanjkoden.
■     För beställningar med studentrabatt så måste summan vara minst 180 kronor (£15), exklusive leveranskostnad. Studenter måste tillhandahålla ett giltigt student-ID med utgångsdatum tydligt synligt. Om ditt student-ID inte har ett utgångsdatum så måste du kunna tillhandahålla dokument som har det. Du måste skapa ett konto för att kunna ansöka om att få nyttja studentrabatten och studentrabatten kommer endast att tillämpas om du är inloggad på detta konto. Rabatter kan inte tillämpas i efterhand.
■     20% akademisk studentrabatt gäller endast för alla tyger, tygetiketter, transferpapper, hängetiketter av läder, hängetiketter av papper och för vår portfolio lookbook.
■     Studentrabatten och rabattkoder gäller inte för följande produkt-ID: 317 - Tryck på canvas, 1664 - Väskor, 106, 276, 1413, 1448, 2903, 2904 - Presentkort, 2898, 2797 - Tygrester, 1729, 1711, 1657, 1469 - Paket med provbitar och provtryck, 122, 123, 124, 125 - Extra avgifter.

○     Ändringar på din beställning/Avbruten beställning

■     Inom 30 minuter: vi väntar 30 minuter efter det att du lagt din beställning innan vi påbörjar produktionen. Under dessa 30 minuter får du gärna kontakta oss via telefon eller livechatt om du vill göra ändringar på beställningen eller avbryta den. Om du har några frågor eller tvivel om din design så kan du kontakta vår hjälpsamma kundtjänst som gärna hjälper dig och som även kan ge dig en full återbetalning.
■     Efter 30 minuter: vi tillverkar varje produkt för hand och skräddarsyr den efter din beställning, så när produktionen av din produkt går igång så har vi redan investerat i bläck, transferpapper, material och arbetstimmar för just din order. Detta innebär att om du vill avbryta efter att det gått 30 minuter från det att du lade din order så kommer vi ta en obligatorisk avgift på 20% av orderns värde.
■     Du accepterar att vi utövar en viss grad av frihet för att redigera bilder för att de ska passa och för att uppnå bästa möjliga resultat. Contrado är inte förbundna till att göra dessa förändringar och gör dessa utan förpliktelse för att hjälpa dig få bästa resultat.
■     Det är möjligt att vi kontaktar dig via e-post eller telefon för att fråga om din design, göra ändringar på denna eller för att bekräfta den innan vi går vidare med produktionen. Om du inte svarar på våra frågor så kan detta fördröja din beställning. Om vi kontaktar dig med frågor angående din order så sker detta för att vi anser att det är nödvändigt för att kunna utföra Tjänsten. Vi har ingen förpliktelse att kontakta dig angående din order under produktion.

○     Tillverkning av produkter

■     Tillverkningstider tjänar som en uppskattad tidslinje och de garanterar inte att produkterna är färdiga och ivägskickade vid ett specifikt datum. Vi kommer göra vårt yttersta för att följa denna tidslinje.
■     Alla storlekar på produkter förväntas vara korrekta, men på grund av att produkterna tillverkas för hand, en i taget, så kan det finnas marginella skillnader mellan de på hemsidan angivna storlekarna och storleken på den färdiga produkten.
■     Ibland kan vi, efter eget gottfinnande, ersätta material och justera produkters design för att möjliggöra produktion i relation till tillgång eller lagerbrist.
■     Alla bilder av produkter som används i marknadsföringssyfte är bara bra avbildningar av det vi tillverkar. Vi garanterar inte att den slutgiltiga produkten kommer se exakt likadan ut som på bilderna som finns på denna hemsida. Det har ofta gjorts förbättringar på produkter som inte syns på dessa fotografier.
■     För att bibehålla en oavbruten Tjänst så förbehåller vi oss rätten att använda alternativa material under tillverkning, annat än de som står på hemsidan.

○     Leverans

■     För all information och villkor, se vår leveransinformation.
■     Leveranstider anges i god tro. Alla angivna leveranstider är en uppskattad tidslinje och vi garanterar inte att produkterna kommer att ha nått dig vid ett specifikt datum. Vi kommer göra vårt yttersta för att följa dessa tidslinjer. Över 96% av våra produkter levereras inom de angivna leveranstiderna.
■     Leveranser till plats utanför EU kan ådra sig lokala tullavgifter och importkostnader, vilka är utom vår kontroll och är grundade på de importlagar som finns i det mottagande landet. Vi är inte skyldiga att gottgöra sådana avgifter om de skulle uppstå and detta blir alltså mottagarens ansvar.

○     Returer

Vi har olika regler för avbrutna beställningar och returnering av din produkt beroende på om det är en produkt som gjorts personlig eller inte. Var god och läs nedan.

■     Du har rätt att avbryta ditt köp av en produkt som inte gjorts personlig, om du kontaktar oss angående avbeställningen högst 14 dagar efter det att produkten levererats. Du måste returnera den oanvända och icke-personaliserade produkten till oss inom 14 dagar efter det att du kontaktat oss angående avbeställningen, och du måste betala för returen av den oanvända och icke-personaliserade produkten till den angivna adressen.
■     Du har inte rätt att avbeställa produkter som personaliserats eftersom produkterna tillverkats efter dina specifikationer. Men, beställningar av personaliserade produkter kan avbrytas inom 30 minuter efter att du lagt din order och under dessa 30 minuter kan du även göra ändringar på din beställning.
■     Dessa 30 minuter börjar när du mottar vår orderbekräftelse eller när du ser sammanställningen av ordern, “Tack, din order är bekräftad” på din skärm. Efter denna tidsperiod så kommer vi påbörja tillverkningen av din beställning och kan därför inte längre ändras.
■     Enligt lagen i England så kan dessa varor inte returneras eftersom de tillverkats enligt dina specifikationer eller har gjorts personliga av dig.
■     Om det osannolika skulle inträffa och det sker något fel under produktionen så kommer detta repareras eller ersättas utan extra kostnader.
■     Tillverkningsfel inkluserar repor på produkten och problem med söm och fåll. Vi, tillverkaren, avgör vad som faller under tillverkningsfel.
■     Alla beställning som görs med ett företagskonto anses vara Business to Business och täcks alltså inte av samma rättigheter som konsumenter har eftersom företagskonton anses vara företag. Företag kan inte förvänta sig gottgörelse vid slitage, felbehandling eller olycka, eller om de bestämmer sig för att de inte längre vill ha produkten.
■     Vi kan, efter eget gottfinnande, utforska alternativa lösningar.
■     För mer information, se vår returpolicy.
■     Vi måste informeras om klagomål eller anspråk inom fjorton dagar efter det att du mottagit varorna, eller om du inte mottagit varorna, inom en resonabel tid efter att varorna väntades att anlända.

○     Annullering

■     Vi kan annullera din order utan varning efter eget gottfinnande. Vi återbetalar hela beloppet i sådant fall.
 

3. Användning av Tjänsten

○     Tillgång

■     Du har tillgång till alla delar av hemsidan som inte är lösenordsskyddade. Tillgång till vissa delar av hemsidan kan endast ske om du har ett giltigt lösenord.
■     Du får inte gå in på dessa sidor utan ett giltigt lösenord.
■     Du måste alltid hålla ditt lösenord säkert.
■     Du kommer hållas ansvarig för all otillåten åtkomst som orsakats av ditt misslyckande att hålla ditt lösenord hemligt och säkert.
■     Vi kan upphäva din tillgång när som helst och utan varning, efter eget gottfinnande.

○     Olaglig användning och skada på vårt system

■     Du får inte använda Tjänsten för att bryta mot lagen. Du bekräftar att du inte kommer bryta mot några lagar i England eller annat land.
■     Du instämmer att du inte kommer försöka störa eller orsaka problem med Tjänsten genom att tillföra virus eller skadlig kod till våra plattformar eller andra system.

○     Användning av innehåll på sidan

■     Du får inte kopiera (vare sig detta sker genom tryck på papper, lagring på disk eller annat vis), distribuera (inklusive dela ut kopior), förändra eller göra ändringar på något vis eller på annat sätt använda material från hemsidan.
■     Du får inte använda hemsidan (eller kopiera eller använda material från hemsidan) för något kommersiellt syfte förutom för att genomföra en kommersiell transaktion med Contrado.
■     Du får inte ta bort något märke eller notifiering för copyright, trademark eller annan immateriell äganderätt från det originella materialet från något material som kopierats eller skrivits ut från hemsidan.

○     Drift av hemsidan

■     Vi kan ändra formatet och innehållet på hemsidan (eller alla produkter och tjänster som erbjuds visa hemsidan) när som helst.
■     Vi kan komma att terminera eller avbryta driften av hemsidan (eller terminera eller avbryta tillhandahållandet av alla produkter eller tjänster som erbjuds via hemsidan) för stöd- eller underhållsarbete för att uppdatera hemsidans innehåll eller för någon annan anledning. Vi kan komma att göra detta när som helst och utan förvarning.
■     Vi råder dig att ha kopior på allt material som du tillhandahåller oss. Det är upp till dig att ha kopior på alla bilder som laddats upp eller skickats till oss.
■     Vi är inte ansvariga för att hålla kopior eller för förlust, radering eller korruption av bilder eller annat material.

○     Dataskydd

Personuppgifter som tillhandahålls oss genom denna hemsida kommer endast att användas i enlighet med vår integritetspolicy. Var god och läs igenom denna noggrant innan du fortsätter. Genom att tillhandahålla dina personuppgifter till oss så samtycker du till dess användning i enlighet med vår integritetspolicy.

4. Återförsäljare och Dropshippers

○     Generellt

■     Användaren kan ha tillgång till att lägga upp produkter till salu i en Contrado-butik och att synkronisera denna med en tredje parts plattform.
■     Villkoren under denna sektion (“Återförsäljare och Dropshippers”) gäller om du skapar produkter med Contrados designverktyg och/eller lägger upp en design till salu för att den ska visas och/eller erbjudas till salu på hemsidor som ägs eller drivs av Contrado (“Hemsidan” inklusive mobilversionen av denna). “Design” innebär all konst, fotografier, sketcher, ritningar, text, broderimönster, digitala bilder eller produktspecifikationer som du skickar till Contrado för placering på hemsidan eller på fysiska eller elektroniska produkter som tillverkas av eller för Contrado (“Produkter”).
■     Om du synkar din butik med en tredje parts hemsida via vårt tillämpningsprogram, integration eller på annat vis, så tar du fullt ansvar för innehållet som läggs ut på denna tredje parts hemsida och denna hemsidas drift. Du bär ensam ansvaret för att tillhandahålla dina slutkunder som handlat av dig via din tredje parts hemsida med all kundtjänst som de kan komma att behöva.
■     Contrado-butiker kommer endast vara synliga på vår marknadsplats efter att Contrado godkänt allt innehåll i butiken och vi kan efter eget gottfinnande komma att ta bort eller göra ändringar på allt innehåll på vår hemsida, med eller utan förvarning.
■     Om du använder vårt tillämpningsprogram för att ansluta din Contrado-butik till en annan plattform på webben eller annan e-handlare så är Contrado ensamt ansvarig för dess tjänst.
■     Provisioner som betalas till återförsäljare räknas ut efter att 20% av summan dragits av för skatter, tull- och importavgifter, samt administrativa avgifter.

○     Licenser

■     Genom att ladda upp Designer till Hemsidan eller genom att skapa Designer med Contrados designverktyg så ger du Contrado följande licens: en icke-exklusiv, överförbar, underlicensierbar och världstäckande rätt att använda, kopiera, visa upp, sälja och distribuera Designen i eller på Produkter och i marknadsföring, prover, och marknadsföringsmaterial för att främja Hemsidan och Produkterna. Utan begränsning så kan denna marknadsföring bestå av: (i) visning av dina produkter; (ii) “flöden” av marknadsföring i bild- eller ljudform på Hemsidan, (iii) visning av bilder från bokprodukter på Hemsidan, (iv) placering av Produkter eller innehåll i tidningar, TV-program, filmer, appar, och annan media, (v) försäljning av Produkter som finns tillgängliga på Hemsidan genom tredje parts produktflöden, vare sig till återförsäljningspriser, nedsatta priser, kampanjpriser eller på annat vis som bestämts av Contrado, och (vi) försäljning av produkter som finns tillgängliga på Hemsidan till andra återförsäljare, grossister, distributörer eller företag till priser som bestäms av Contrado.
■     Du ger oss även licens och rätt att att göra ändringar på din Design som behövs för att förbereda din Design för användning i en produktkategori som du väljer, eller för andra tillverkningsändamål angående produkter som du förbereder på hemsidan, om du instämmer att din Design får användas på sådana produkter. Om du väljer det “anpassningsbara” “olåsta” alternativet så instämmer du att Contrado och dess kunder får göra ändringar på Designen med syfte att skapa och beställa Produkter för ytterligare specialanpassning (spara datumet, lägga till namn m.m.).
■     Du avsäger dig din ideella upphovsrätt med avseende till all användning av Designen, förutsatt att sådan användning sker enligt den ovannämnda licensen.
Du kan ta bort din Design från Hemsidan när som helst och du behåller all upphovsrätt och annan immateriell äganderätt till din Design. Vid borttagning av en Design så upphör ovanstående licenser att gälla, med undantag att Contrado kommer att fullgöra alla beställningar som gjorts innan borttagningen och Contrado kan komma att fortsätta använda din design i marknadsföringsmaterial om detta material skapades innan borttagningen.

○     Prissättning

■     Contrado bestämmer priset till vilket Produkter säljs på Hemsidan och anslutna hemsidor. Du kan se Contrados standardpriser för återförsäljning på Contrados hemsidor och mängdrabatter kan tillämpas.
■     I vissa fall så kan du välja att höja försäljningspriset och potentiellt tjäna mer provision. Det faktiska priset för Produkter som använder din Design kan då variera liksom din provision.

○     Upphovsrättslig ersättning (Royalty)

■     Contrado kommer betala dig royalty för all försäljning av allmänna Produkter som använder din Design (“Royalty”). Contrados standard för royalty är 20% (“Standard royalty”), exklusive skatt på försäljningen, och den maximala royaltyn bestäms när du väljer att sätta priset på önskad summa.
■     Du kan välja att ha en royalty på allt mellan Standard royalty och Contrados bestämda maximala pris för återförsäljning för var och en av dina Designer som ingår in varje Produktkategori (“Din royaltyprocent”).
■     Du kan ändra din Produkts pris/Royaltyprocent när som helst och ändringarna träder i kraft när Contrado anser det lämpligt. Om du Royaltyprocent är större än Standard royalty så kommer Contrado ändra priset för att återspegla den höjda royaltyn som betalas till dig.
■     Din royalty räknas ut på följande vis: Din royaltyprocent multiplicerad av nettoförsäljning av Produkter som använder din Design. Nettoförsäljning innebär summan som Contrado får efter försäljning av produkten, minus kostnader för leverans, hantering, paketering, försäkring, avgifter för betalningsöverföring, direkta marknadsföringskostnader, avgifter för referenskunder, och skatter för försäljning eller liknande, återbetalningar, krediter, referenskunder och upphävningar.
Referenskund innebär att en försäljning som kräver att Contrado betalar en avgift till en tredje part baserat på en länk från en annan hemsida eller som uppstått genom ett marknadsföringsprogram eller marknadsföring som påbörjats av Contrado.
■     Contrado kommer också betala Royalty till dig enligt Standard royaltyprocent för alla kvitton som Contrado mottagit baserade på beställningar av Produkter som använder din Design, men där avdrag kan göras för returer, krediter och upphävda beställningar.
■     Royalty betalas endast ut för produkter som använder din Design. Contrado betalar inte Royalty för artiklar eller varor som är tillval eller som i sig själva inte är nödvändiga för produkten, men som i samband med produkten gör denna mer användbar, versatil, eller attraktiv (“Accessoarer”) även när dessa köps tillsammans med Produkten som använder din Design.
■     Vi uppmuntrar dig att gå över våra riktlinjer och bekanta dig med vad som innefattar ett brott mot våra regler för Innehåll. Som nämnt ovan, kan Contrado komma att undanhålla utbetalningar av royalty på grund av brott mot våra riktlinjer och regler för Innehåll.

○     Obehörig försäljning

■     Contrado kommer inte betala royalty till dig för alla Produkter som använder en Design som bryter mot detta Avtal, Contrados Användaravtal eller något av anmärkningarna nedan. Till exempel, om Contrado upptäcker att en av dina Designer kränker någon annans upphovsrätt eller att du inte har rätt att använda Designen så förbehåller sig Contrado rätten att undanhålla all royalty för sådana Designer, vare sig de ska betalas ut eller redan har betalats ut.

○     Speciella program

■     Vi kan komma att göra dina designer tillgängliga för några av våra samarbetspartners i vissa speciella program och arrangemang. I sådana fall, kommer du inte kunna välja din royaltyprocent. Ditt deltagande är valfritt och de villkor som gäller för det speciella programmet kommer att anges vid lanseringen av detta program och dessa villkor kommer att styra programmet om du väljer att deltaga.

○     Betalning

■     För betalning av förtjänst, se Contrados Användaravtal. Kort sagt, kommer du få betalt 14 dagar efter varje försäljning levereras och ‘skrivs under’ av kunden. Betalning sker automatiskt via PayPal.
■     Överföringar via annat än PayPal, till exempel via banköverföring kommer göras månadsvis till ditt angivna bankkonto.

○     Kommunikation angående betalning

■     Contrado kan notifiera dig om försäljning som gjorts genom din Contrado-butik genom att skicka e-post när en kund lagt en beställning. Contrado kan också notifiera dig om att din royalty är redo att betalas ut (14 dagar efter varje enskild försäljning har levererats och ‘skrivits under’ av kunden).
■     Contrado kommer skicka, via e-post, en notifiering om överföring när pengarna har förts över till dig. Om du är registrerad för moms så kommer du behöva skicka en faktura till oss innan vi kan skicka notifieringen om överföring. Utöver rapporter om onlineförsäljning i ditt Contrado-konto, så kommer Contrado också skicka försäljningsrapporter antingen en gång i veckan, varannan vecka, eller en gång i månaden.

○     Marknadsföring och kampanjer

■     Contrado kan marknadsföra och sälja Produkter på Hemsidan, på andra hemsidor, och/eller genom distributörer och kanaler för grossist- och återförsäljning. Contrado får driva kampanjer (inklusive mängdrabatter och speciella rabatter).
■     Contrado är ansvariga för kostnaden av marknadsföring av erbjudandet och tillverkningen och fullgörandet av beställningar, och du godkänner att din Royalty kommer baseras på den intäkt som Contrado tar emot för försäljning av Produkterna.

○     Kritiska anmärkningar

■     Du är ägaren till Designen eller att designen är allmän egendom.
■     Du har laglig rätt att ge denna licens till Contrado och för att ingå detta Avtal; och
■     Så vitt du vet, hävdar ingen annan äganderätt eller exklusiva rättigheter till Designen; och
■     Designen kränker inte tredje parts integritet, ryktbarhet, ideell upphovsrätt eller annan upphovsrätt; och
■     Designen är inte ärekränkande eller obscen; och
■     Designen innehåller inte ärekränkande, obscent eller diskriminerande innehåll eller något olagligt material; och
■     Contrado kan på laglig väg tillverka och sälja produkter som använder Designen utan att kränka tredje parts upphovsrätt och utan att bli betalningsskyldig till, eller få tillstånd från, någon tredje part.

○     Befrielse

■     Om du har en tvist med en eller fler användare eller Försäljare, så befriar du oss (och alla våra tjänstemän, direktörer, agenter, dotterbolag, samriskföretag och anställda) från anspråk, krav och skadestånd (faktiska och påföljande) av alla slag och karaktär, som uppstår i samband med eller på annat vis är knutet till sådan tvist. Avtalet skapar inte några rättigheter under Kontraktet (Tredje parts rättigheter) som går att verkställa av någon person som inte är en part i Avtalet.

○     Död eller oförmåga

I fallet att en medlem av vårt community av försäljare dör eller blir permanent hjälplös så kommer Contrado vidta alla nödvändiga steg för att samarbeta med dennes efterträdare i enlighet med testamente efter det att certifikat framskaffats.

5. Skadeslöshet
Contrado, inklusive dess personal, direktörer, agenter, samarbetspartners eller andra tjänstemän måste hållas skyddade från alla anspråk som görs av tredje part till följd av en tvist som uppstått på grund av ditt brott mot detta avtal. Du kommer hålla Contrado skadeslös för alla sådana anspråk, inklusive rättegångskostnader som uppstått från ett sådant anspråk för ditt lagbrott eller brott mot tredje parts rättigheter.

6. Lag och jurisdiktion
Vi är rimliga och rättvisa i vårt tillvägagångssätt och om vi finner oss i en tvist så kommer vi först att prova med diskussion och dialog i hopp om att nå en snabb lösning. Utöver det försöker vi med skiljeförfarande och alternativa tvistlösningar. Om alla rimliga idéer för en lösning faller kort inom en rimlig tidsperiod, då kan dessa villkor (och tillhandahållandet av varor och tjänster av oss) komma att tolkas av Engelsk lag till vilken du och Contrado ger jurisdiktion. I det fall att en tvist uppstår angående dessa villkor eller angående tillhandahållandet av produkter och tjänster av oss, så kommer Englands domstolar att ha exklusiv jurisdiktion över sådan tvist.

7. Allmänt
Detta avtal bildar inte en agentur, ett samriskföretag, status som arbetsgivare och anställd, förhållande som franchisegivare och franchisetagare eller lagstadgad samverkan. Detta avtal kan tilldelas och överlåtas av Contrado när som helst.

V.00000001 17/Mar/2020